ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ

10 Οκτ 2007

Ζητήματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ

Το τρίτο μέρος της ιδρυτικής διακύρηξης του ΣΥΡΙΖΑ


Η συμφωνία πάνω στους προγραμματικούς στόχους, που με σαφήνεια προσδιορίζουν την πολιτική και τη δυναμική της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, απαιτεί επίσης συγκεκριμένη συμφωνία για μια συντεταγμένη οργανωτική προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν σε κεντρικό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο τα αναγκαία στηρίγματα, οι πλατιές πολιτικές συσπειρώσεις που θα προωθούν την άμεση ενεργοποίηση των μελών και φίλων μας και θα υλοποιούν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί.
1. Στη βάση αυτή το σχήμα πολιτικής συνεργασίας της ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι ανάγκη να συγκροτηθεί με:
Κεντρικά όργανα, που θα περιλαμβάνουν ευρεία συντονιστική επιτροπή, ολιγομελή γραμματεία και βοηθητικές επιτροπές (γραφείο τύπου, γραφείο κοινοβουλευτικής ομάδας, οικονομική επιτροπή, οργανωτική επιτροπή κλπ) που θα έχουν σταθερή λειτουργία και παρουσία.
Τοπικές και κλαδικές συντονιστικές επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτηθούν με ανοιχτές και πλατιές συγκεντρώσεις και θα συσπειρώνουν τις δυνάμεις όλων των συνιστωσών και τους ανένταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας, κατά τόπο και κλάδο εργασίας.
2. Συμφωνούμε ότι η συγκρότηση των κεντρικών οργάνων αρχίζει με την υπογραφή της Διακήρυξης, ενώ η συγκρότηση των τοπικών και κλαδικών συντονιστικών επιτροπών θα προχωρήσει άμεσα και με την ταχύτητα που θα επιτρέψει η πραγματοποίηση των αναγκαίων συγκεντρώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Συμφωνούμε, ταυτόχρονα, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού προηγηθεί μια πλατιά συζήτηση για τη δημιουργία συντονιστικών επιτροπών σ’ όλη τη χώρα, θα διοργανωθεί μια πλατιά, ανοιχτή, δημοκρατική πανελλαδική σύσκεψη, η οποία θα ολοκληρώσει τον κύκλο των συζητήσεων, θα επιβεβαιώσει τη δυναμική και την οργάνωση του εγχειρήματος συσπείρωσης των δυνάμεων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και θα καταγράψει την απόφασή μας ότι προχωράμε, χωρίς ταλαντεύσεις, στην υλοποίηση αυτών που έχουν συμφωνηθεί.
3. Στη συμμετοχή στα όργανα, στις παρεμβάσεις και στις εκπροσωπήσεις σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες του πλουραλισμού, με ιδιαίτερη φροντίδα για την ενεργό συμμετοχή των ανένταχτων.
4. Εξυπακούεται ότι η προσπάθειά μας αποβλέπει στη δημιουργία σχήματος πολιτικής συνεργασίας, ανοικτού σε όλες τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας, όπου κάθε συνιστώσα διατηρεί την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτοτέλειά της και δεσμεύεται για την υλοποίηση των πολιτικών και προγραμματικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί.

Ετικέτες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα