ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ

13 Οκτ 2007

Οι άξονες που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κτηνοτροφία της Λέσβου

...το πρόβλημα που αναδεικνύεται και το πραγματικό δίλημμα, είναι το κατά πόσο έχει μέλλον η οικογενειακή κτηνοτροφία στο νησί μας, το πως οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να ζουν από την δουλειά τους και το κατά πόσο οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε ασφαλή, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Σε τελική ανάλυση το πραγματικό δίλημμα, είναι το κατά πόσο όλοι μας έχουν δικαίωμα στην ποιότητα ζωής που μας αρμόζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνδέεται συνολικά με το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τον τόπο μας.


Το μοντέλο στο οποίο σήμερα στηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση του γάλακτος στον τόπο μας δημιουργεί συνεχώς αδιέξοδα.
Το κύκλωμα των ζωοτρόφων, που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής στον παραγωγό, ελέγχεται από εταιρείες οι οποίες επιβάλλουν στον παραγωγό δικούς τους όρους με αποτέλεσμα συνεχώς να αυξάνεται η τιμή τους. Η μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος συγκεντρώνεται από λίγους μεγάλους εμπόρους που πιέζουν συνεχώς τους παραγωγούς για χαμηλή τιμή διάθεσης του προϊόντος τους. Τα προϊόντα που παράγονται από την μια φτάνουν ακριβά στους καταναλωτές ενώ από την άλλη η παραγωγική διαδικασία που χρησιμοποιείται επιβαρύνει επικίνδυνα το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τόσο των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών
Η τοπική μας κοινωνία εκβιάζεται, κοινωνικές ομάδες στρέφονται η μια εναντίων της άλλης αφού τους τίθονται συνεχώς διλλήματα τα οποία όμως στερούνται ουσιαστικής βάσης. Ετσι για παράδειγμα το βασικό δίλημμα που σήμερα εμφανίζεται ότι υπάρχει είναι «είτε διάθεση του γάλακτος με οποιοδήποτε κόστος για το περιβάλλον και την κοινωνία, είτε προστασία του περιβάλλοντος με οποιοδήποτε κόστος για τους παραγωγούς». Από όμως την κατάσταση χάνουν όχι μόνο οι παραγωγοί, αλλά και οι καταναλωτές και η κοινωνίας μας γενικότερα.
Σε τελική ανάλυση το πρόβλημα που αναδεικνύεται και το πραγματικό δίλημμα, είναι το κατά πόσο έχει μέλλον η οικογενειακή κτηνοτροφία στο νησί μας, το πως οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να ζουν από την δουλειά τους και το κατά πόσο οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε ασφαλή, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Σε τελική ανάλυση το πραγματικό δίλημμα, είναι το κατά πόσο όλοι μας έχουν δικαίωμα στην ποιότητα ζωής που μας αρμόζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνδέεται συνολικά με το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τον τόπο μας.
Η απάντηση που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει είναι καταφατική. Προϋπόθεση για να λυθεί αυτός ο φαύλος κύκλος είναι να παρθούν πρωτοβουλίες και να αναπτυχθούν κινήματα, που θα ξεπερνούν την σημερινή κατάσταση και θα αναδεικνύουν στην πράξη ένα άλλα μοντέλο οργάνωσης του κυκλώματος παραγωγής και διάθεσης. Αυτό το μοντέλο πρέπει να στηρίζεται πρώτα και κύρια στους παραγωγούς και τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις και πρέπει να αναπτύσσει συνέργειες με τους καταναλωτές και τα κινήματα τους. Αυτό το μοντέλο είναι εφικτό και υλοποιήσιμο.
Ειδικότερα μερικοί από τους άξονες των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι πρέπει να εξειδικευτούν στην συνέχεια είναι:
Κτηνοτροφική παραγωγή:
α) Νομοθετική ρύθμιση της ορθολογικής χρήσης των βοσκοτόπων και βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας. Οργανική σύνδεση της ζωικής και φυτικής παραγωγής, για εξασφάλιση των αναγκαίων ζωοτροφών. Επιδότηση για την μεταφορά των ζωοτροφών στους παραγωγούς. Ανάπτυξη άμεσων δικτύων μεταξύ κτηνοτρόφων και παραγωγών ζωοτροφών, χωρίς την μεσολάβηση εμπόρων και μεσαζόντων
β) Ανάπτυξη της έρευνας σε καίρια θέματα κτηνοτροφίας, όπως ανάδειξη, βελτίωση και αναπαραγωγή αυτοχθόνων φυλών ζώων. Δημιουργία κέντρου γενετικής βελτίωσης στον νομό μας.
γ) Αύξηση των ενισχύσεων για ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων, συντόμευση διαδικασίας έγκρισης επενδύσεων στα πλαίσια του ΚΠΣ, απλούστευση διαδικασιών έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης κτηνοτροφικών μονάδων, συντόμευση χρόνου καταβολής εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.
δ) στήριξη της βιολογικής κτηνοτροφίας (ενημέρωση, εκπαίδευση, υποδομές, σφαγεία, έλεγχος ποιότητας), απαγόρευση της κυκλοφορίας μεταλλαγμένων ζωοτροφών, προβολή και καθιέρωση της ταυτότητας των προϊόντων, δημιουργία παραρτημάτων του ΕΦΕΤ στον νομό μας και συστηματικούς ελέγχους ποιότητας.
ε) εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης των κτηνοτρόφων, ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου έναντι διαφόρων κινδύνων, στελέχωση δομών της νομαρχίας για συμβουλευτική στήριξη κτηνοτρόφων, «σχέδια βελτίωσης» για συγχρηματοδότηση κόστους ανέγερσης ποιμνιοστασίων, κλπ.
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων:
α) Δημόσια παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών παραγωγού (γάλακτος-κρέατος) με καταπολέμηση των διαφόρων «καρτέλ», έλεγχο στις τιμές των αγροεφοδίων (ζωοτροφές, κτηνοφάρμακα), κλείσιμο της ψαλίδας τιμών παραγωγού-καταναλωτή, έλεγχος της ποιότητας, προστασία των ποιοτικών προδιαγραφών της «φέτας» και των άλλων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του νομού μας, αποτροπή «ελληνοποίησης» ξένων προϊόντων.
β) Ενθάρρυνση και στήριξη των προσπαθειών συνεταιριστικοποίησης των κτηνοτρόφων (παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, εμπορία). Σε αυτά τα πλαίσια είναι ανοιχτό για εμάς το ζήτημα της δημιουργίας ενός μεγάλου συνεταιριστικού εργοστασίου ή περισσότερων μονάδων διασκορπισμένων σε κάθε περιοχή οι οποίες θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
γ) Ανάπτυξη συνεργειών με άλλους κλάδους και δραστηριότητες για την αποτελεσματική διάθεση των αποβλήτων των παραγωγικών μονάδων,
δ) Αμεσα για το πρόβλημα της διάθεσης του γάλακτος αυτή την χρονιά, είμαστε αλληλέγγυοι και θα καλύψουμε πολιτικά τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι ίδιοι οι παραγωγοί προκειμένου να προστατεύσουν την παραγωγή τους, με το άνοιγμα των κλειστών συνεταιριστικών μονάδων.
ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων τα οποία από την μια θα εξασφαλίζουν τον καταναλωτή και από την άλλη θα είναι φιλικά με τον οικογενειακό και μικρό χαρακτήρα της κτηνοτροφική μας παραγωγής.
Εμπορία:
α) Ενεργοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων και της Ενωσης Συνεταιρισμών για την ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων καθώς επίσης και για την προβολή και προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων.
β) ανάπτυξη άμεσων δικτύων παραγωγών και καταναλωτών, σύνδεση των παραγωγών με τα κινήματα των καταναλωτών.
Κρίσιμος παράγοντας μιας εναλλακτικής αριστερής πολιτικής στον κτηνοτροφικό τομέα του τόπου μας είναι η ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού συνδικαλιστικού κινήματος, που θα εκφράζει τα συμφέροντα των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων και θα αναπτύσσει της συνεργασίες και την κοινή δράσης με άλλα κοινωνικά κινήματα (συνεταιριστικό, εργατικό, οικολογικό κλπ).

Ετικέτες ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα