ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ

28 Νοε 2008

Η ΑΕΝΑΛ και το Lesvos shop

Πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι, το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του, στην κατεύθυνση του να γίνει πραγματικά το Lesvoshop ένας αποτελεσματικός μηχανισμός υποστήριξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αυτοδύναμος σε κεφάλαια για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτό τον ρόλο.


Κατά την γνώμη μας το θέμα της από εδώ και πέρα λειτουργίας της ΑΕΝΑΛ και του Lesvos shop θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από δύο πλευρές: Το πρώτο είναι αυτή καθ’ εαυτή η λειτουργία της ΑΕΝΑΛ και το δεύτερο η από εδώ και πέρα λειτουργία του Lesvoshop.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, η ΑΕΝΑΛ σαν εταιρεία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, δεν είχε ποτέ ένα ξεκάθαρο στόχο και αντικείμενο, ένα σχέδιο με βάση το οποίο προχωράει. Αυτή η αδυναμία έχει σαν αποτέλεσμα κάθε φορά να αναζητά ρόλο, ενώ αρκετές φορές έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση η αναγκαιότητα ύπαρξη της.
Εμείς πιστεύουμε ότι η ΑΕΝΑΛ, έχει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο.
Κατά την γνώμη μας στόχος και αντικείμενο της θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα υποστηρίζει:
• τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της υπόθεσης της τοπικής ανάπτυξης.
• τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων, πολιτικών και δράσεων που θα στοχεύουν στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ευαίσθητων ομάδων του τοπικού πληθυσμού (νέων, ανέργων, γυναικών κ,α,)

Αυτός ο στόχος θα πρέπει να συμφωνηθεί στο νομαρχιακό συμβούλιο και να εξειδικευτεί σε ένα αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Κάτι τέτοιο θα δώσει την δυνατότητα στην εταιρεία να προετοιμαστεί κατάλληλα για να αναλάβει σχετικές δράσεις στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ.
Είναι σίγουρο ότι μέσα από ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προτείνεται και ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η οργανωτική προετοιμασία της εταιρείας για το επόμενο διάστημα. Η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων θα μπορούσε να είναι τόσο από πόρους της Ν.Α (προγραμματικές συμβάσεις), όσο και από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
Σε αυτά τα πλαίσια, κρίνουμε γενικά σαν θετική την ιδέα της δημιουργίας από την Ν.Α. υποστηρικτικών δικτύων και μηχανισμών για την προώθηση της τοπικής παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής των γυναικείων συνεταιρισμών.
Δεν μπορεί κάποιος, όμως, αυτή την στιγμή να πει κανείς εάν είναι το μοντέλο που ακολουθήθηκε μέσα από την δημιουργία του Lesvoshop είναι επιτυχημένο ή όχι. Εμείς δεν έχουμε στην διάθεση μας σχετικά στοιχεία. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχουν ενστάσεις από πολλούς συνεταιρισμούς για τις σχέσεις συνεργασίας που προωθεί μαζί τους η ΑΕΝΑΛ (στα πλαίσια του Lesvoshop).
Σε κάθε περίπτωση και από ό,τι φαίνεται η λειτουργία του Lesvoshop βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη φάση, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την σκοπιμότητα και την νομιμότητα ορισμένων πράξεων της διοίκησής του. Αυτά τα ερωτηματικά θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα, γι αυτό και ο διαχειριστικός έλεγχος και η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της εταιρείας είναι απαραίτητα.
Ωστόσο δεν έχουμε την πολυτέλεια έναν μηχανισμό που υπάρχει και λειτουργεί, παρ’ όλες τις ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν, να τον αφήσουμε να απαξιωθεί. Κάτι τέτοιο θα έχει δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους εργαζόμενους στην ΑΝΕΝΑΛ και του Lesvoshop, αλλά κυρίως για τους γυναικείους συνεταιρισμούς και τους άλλους παραγωγούς που έχουν εμπιστευθεί μεγάλο μέρος της διακίνησης των προϊόντων τους σε αυτό.

Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, συμφωνούμε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΑΝΛ. Βάζουμε όμως σαν όρο να φέρει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η ΑΕΝΑΛ μια πλήρη πρόταση τόσο για την ίδια την λειτουργία της όσο και για την λειτουργία του lesvoshop για το επόμενο διάστημα.
Πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι, το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του, στην κατεύθυνση του να γίνει πραγματικά το Lesvoshop ένας αποτελεσματικός μηχανισμός υποστήριξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αυτοδύναμος σε κεφάλαια για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτό τον ρόλο.
Ταυτόχρονα σε αυτόν πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και οι ενδιαφερόμενοι (γυναικείοι συνεταιρισμοί και παραγωγοί) ενώ τα αποτελέσματά από την λειτουργία του πρέπει να είναι γενικότερα ωφέλημα σε αυτούς από πολλές απόψεις. Έτσι μαζί με την ανάπτυξη δικτύων διανομής, μεταφοράς στους παραγωγούς τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση τους σε νέους τρόπους παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους κ.α., πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ουσιαστικής συμμετοχής των παραγωγών στην λειτουργία του.Ετικέτες ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα