ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ

21 Νοε 2008

Δύο "οπτικές" για τους αγρότες


O καπιταλισμός, αποσυνδέει την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες δεν βλέπει αγρότες αλλά αγροτική περιοχή και αγροτικό χώρο, ενώ αντιλαμβάνεται ως ανάπτυξη, την ανάπτυξη του «αγροτικού χώρου» -χωρίς αυτό να προϋποθέτει κατ΄ ανάγκη και την ανάπτυξη των ανθρώπων που ζούν σε αυτό το χώρο.


Η νεοφιλελεύθερη οπτική για τους αγρότες
1. Τα αγροτικά προϊόντα είναι εμπορεύματα που ικανοποιούν όχι γενικά τις ανθρώπινες ανάγκες αλλά τις ανάγκες της αγοράς. Οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτά, υπόκεινται στην λογική της «μεγιστοποίησης του κέρδους» και γίνονται μόνο εφόσον εξυπηρετούν αυτή τη λογική (π.χ. βιοκαύσιμα)
2. Αυτά τα αγροτικά εμπορεύματα παράγονται σε «αγροτικές περιοχές» και υπόκεινται στους νόμους του «εμπορίου» πρέπει άρα να είναι ανταγωνιστικά. Για να γίνουν ανταγωνιστικά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση του «αγροτικού χώρου», ως βασικού μέσου παραγωγής αυτών των εμπορευμάτων. Η καλύτερη οργάνωση της εργασίας σε συνδυασμό με την χρήση εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εμπορευμάτων στις αγορές.
3. Ο ανθρωπινός παράγοντας εμπλέκεται σε αυτή την διαδικασία, 1ον) ως «παραγωγικός συντελεστής» που η «άριστη αξιοποίηση» συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 2ον) σαν τελικός καταναλωτής, με αγοραστική δύναμη που μπορεί να αγοράσει και να καταναλώσει τα εμπορεύματα.
4. Ετσι ο καπιταλισμός, αποσυνδέει την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες δεν βλέπει αγρότες αλλά αγροτική περιοχή και αγροτικό χώρο, ενώ αντιλαμβάνεται ως ανάπτυξη, την ανάπτυξη του «αγροτικού χώρου» -χωρίς αυτό να προϋποθέτει κατ΄ ανάγκη και την ανάπτυξη των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το χώρο.
5. Αυτός είναι και ο λόγος που στα πλαίσια της αλυσίδας παραγωγής και ανταλλαγής των αγροτικών προϊόντων κερδισμένοι είναι οι από την μια η βιομηχανία έρευνας και από την άλλη τα δίκτυα διανομής.
6. Δεν αντιμετωπίζει την ζωή στην ύπαιθρο, άρα και τους κατοίκους της υπαίθρου σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και για αυτό ακριβώς τον λόγο βλέπει την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, όχι μέσω με της καλυτέρευσης της εργασίας των αγροτών, αλλά μέσω της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και μέσω της ανάπτυξης και άλλων (μη αγροτικών) δραστηριοτήτων

Και η οπτική της αριστεράς:
1. Τα αγροτικά προϊόντα είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του ανθρώπου, ικανοποιούν τις ανάγκες διαβίωσης του ανθρώπου, άρα δεν είναι εμπορεύματα αλλά κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορούν να υπόκεινται στους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου
2. Αυτοί που παράγουν τα αγροτικά προϊόντα είναι οι αγρότες, που έχουν στην διάθεση τους μέσα παραγωγής (Γή, τεχνογνωσία, εξοπλισμό) Αυτό που χρειάζεται είναι η στήριξη των αγροτών και των μέσων που έχουν στην διάθεση τους, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν αγροτικά προϊόντα.
3. Οι αγρότες έχουν δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς από την παραγωγή τους, υπερασπιζόμενοι ταυτόχρονα τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό που η δραστηριότητα τους δημιουργεί.
4. Η αποσύνδεση των αγροτών από τις αγροτικές δραστηριότητες έχει επιπτώσεις στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
5. Τα προϊόντα των αγροτών τα καταναλώνουν όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και οι άλλοι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους έχουν το δικαίωμα σε φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα.
6. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε την αλυσίδα της ανταλλαγής των αγροτικών προϊόντων στην λογική της βάση που είναι: παραγωγή αγροτικών προϊόντων για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών.


Σχετικό κείμενο: Πλατφόρμα του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Ετικέτες ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα